Svet-Stranek.cz
Osobní stránka

Instinkty:Osobní stránka na adrese: labrador.svet-stranek.cz

Instinkty

Od doby, kdy poprvé začal proces domestikace psů, výběrový chov více než 4 000 generací změnil tělesný vzhled některých psů takřka k nepoznání. Přesto však i drobounká čivava stále projevuje mnohé rysy chování svého dávného předka-vlka. Domestikovaný pes stejně jako vlk navazuje kontakt prostřednictvím hlasových signálů a tělesného dotyku, přičemž obzvláštní význam mají také jeho uši a ohon, a stejně tak si udržel silné sociální instinkty.

SLUCH: Psi obecně mají velmi ostře vyvinutý sluchový smysl a jsou schopni uslyšet zvuky, které jsou pro lidské ucho příliš vysoké. Tento větší sluchový rozsah pomáhá psům při vypátrání kořisti a při vzájemné komunikaci. V současné době jsou psi používáni jako pomocníci neslyšících lidí a někteří jsou cvičeni k rozpoznávání takových zvuků, jako je např.zvonění telefonu.

SDĚLOVÁNÍ: Vlci udržují spojení mezi sebou vytím, což je dorozumívací prostředek dobře vyvinutý u severních plemen špiců, kteří pracují ve skupinách. Smečka honičů, která se dostane na stopu, může např.štěkat, což pomůže lovcům, dostane-li se pes z dohledu.

ZRAK: Umístění očí po po obou stranách hlavy poskytuje psům širší zrakové pole, než je tomu u lidí a umožňuje jim lépe se orientovat v prostředí. Psi také lépe vidí v přítmí,protože buňky v sítnici, kde se obraz zaostřuje, dobře reagují na slabé světlo. Barevné vidění je však omezeno.

ČICH: Ostrý čich společný všem psům je nejdokonaleji vyvinut a plemen, jako je např.bloodhound, který jej užívá při stopování kořisti. Psi se spoléhají na svůj čenich právě tak jako na tzv.Jacobsonův orgán v tlamě, maji-li odhalit pachové částice.

ZNAČKOVÁNÍ PACHEM: Psí moč obsahuje vysoce individuální chemické značkovací látky neboli feromony. Samec sděluje hranice svého území jiným psům použitím moče jakožto značky. Psí samci po pubertě zvedají nohu vystříknou moč na rozdíl od fenky, která sedí na bobku, aby tak zasáhli nějaký terč, jako např.strom nebo sloup. Mohou také shrabávat zem, přičemž zanechávají pach z potních žláz umístěných mezi prsty. Jde tedy o výrazný rozdíl v pachovém značkování mezi pohlavími a psí samci močí přibližně třikrát častěji než fenky.

ÚTOK: Psi, kteří se dostanou do nepřátelského postavení, provedou řadu pudových úkonů označujících podřízenost nebo hrozící agresi, aniž by svého protivníka skutečně napadli. Pes stojí vzpřímeně, s postaveným ocasem, s naježenou srstí (chlupy podél hřbetu): krk natáhne dopředu a rozevře tlamu s výhružným vrčením a ceněním zubů.

PODŘÍZENOST: Chce-li se pes podřídit, pravděpodobně se schoulí s ocasem mezi nohama a svěsí uši. V některých případech uteče, následován dominantním psem. V jiném případě se skulí na záda, jako štěně a může i trochu močit, nemá-li snadnou možnost ústupu. Podřízený pes nebývá obvykle napaden.

SPOLEČNÝ STYK: Přes svou potřebu nastolit dotykový řád"jsou psi od přírody společenští a zpravidla spolu dobře vycházejí. Psi chováni jako společenští mají sklon být méně hluční než honiči od doby, kdy štěkání není považováno za žádoucí jev tam,kde psi žijí v těsné blízkosti lidí. Společenský pes bude vrtět ocasem a pootevírat tlamu na pozdrav, když se člen rodiny vrací domů.